Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6920 2f1d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
5276 37e0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadygoty dygoty
To nic. Wystarczy słuchać, kochać i obejmować.
— ks. Jan Twardowski, Niewidoma dziewczynka (polecam)
Reposted from169cm 169cm viacotarsky cotarsky
9285 3260 500
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted fromshakeme shakeme viacotarsky cotarsky
5222 0e5e 500
Reposted frommiischa miischa viahavingdreams havingdreams
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
Reposted fromshakeme shakeme viainto-black into-black
6717 781b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastrzepy strzepy
Na tym polega chrześcijaństwo i Kościół. U podstaw leży myśl, że doświadczamy dobroci Boga, który nas zbawia, wyrywa nas ze zła, a my chcemy się tym podzielić. Chrześcijaństwo nie polega na tym,  że przez swoje dobre uczynki udowodnię Panu Bogu,  jaki jestem fajny, i On mnie za to nagrodzi. Wręcz przeciwnie. W chrześcijaństwie dostajemy dar za darmo. To jest laska - jak ładnie to nazywamy - i teraz ktoś, kto ją odczuwa chce się tym uczuciem dzielić z innymi. To są moje dobre uczynki. A nie na odwrót. Ciągle jest w nas to niewolnictwo, również w kwestii Pana Boga, że jak Mu udowodnię,  to mnie weźmie do tego nieba. To jest różnica między chrześcijaństwem a innymi religiami, że ono nie obiecuje tylko życia wiecznego jak nagrody, lecz obiecuje na starcie życie wieczne i mówi "podziel się tym". To jest różnica.
— Grzegorz Kramer SJ #wrzenie
Reposted bycotarsky cotarsky
1467 e5ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
0997 6bf1
Reposted fromretro-girl retro-girl viastrzepy strzepy
2856 09c3
Reposted fromgrobson grobson viakatastrofo katastrofo
0011 4cdb
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viacotarsky cotarsky
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viacotarsky cotarsky
Za każdym razem kiedy w Niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Jeśli się uprzesz, zacznie istnieć na dobre. I wtedy ci pomoże.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
2284 fb3f 500
6638 7756 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Bóg się rodzi.
Niezmiennie, jak co roku.
Musimy być dziećmi specjalnej troski, skoro nadal nie rozumiemy o co kaman. 
Zresztą, mogę podpisać się obiema rękami pod tą niewiedzą. W mojej głowie rozbrzmiewa jedno wielkie: TATO, POMOCY.
Czuje że znowu przespałam.
Zasnęłam na najważniejsze. Jak w koszarach które czasem się pojawiają.
W wigilię Bożego Narodzenia zamiast dać bliskim ciepło podarowałam im chłód, a nawet ból. Zawiodłam. Po raz kolejny. 
Jak co roku.
Czasem zastanawiam się czy jestem wystarczająco dobra. Ostatnio coraz częściej. Nie wiem czy kiedykolwiek będę mogła powiedzieć, że jestem. Może zdarzy mi się w przypływie euforii.
Chce sobie życzyć nieskończonej ilości szans. Na stawanie się lepszą. Choć przeklinam swoją wrażliwość, chce żeby wciąż pchała mnie w dobrym kierunku. 
Chce sobie życzyć uciekania. Do Boga, a nie od Boga. 
Życzę sobie modlitwy na kolanach. Wdzięcznosci. 
Pokory i cierpliwości do ciągle tych samych błędów. 
Patrzenia na siebie z miłością.

Najbardziej szalone - pomyśleć że jestem wystarczająco dobrym człowiekiem. Może takiego szaleństwa chce ode mnie Tata.
No to ufam.

Bądźcie spokojni. 
Tata mówi że wszyscy jesteśmy wartci Jego miłości. 
— najlepszy człowiek na świecie
Reposted byMeandrajustmineupinthesky
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl