Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4563 f54d 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaPoranny Poranny
3140 3e65
Reposted fromxrudablondynka xrudablondynka viapannakies pannakies
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaou ou
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viapannakies pannakies
8834 54ee 500
Reposted fromamatore amatore viaszarakoszula szarakoszula
3117 3428
Reposted fromkarahippie karahippie viakatastrofo katastrofo
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
6139 2eac 500
Reposted fromtfu tfu viapanimruk panimruk
inaczej mówiąc
oddam wszystkie przenośnie
za jeden wyraz
wyłuskany z piersi jak żebro
za jedno słowo
które mieści się
w granicach mojej skóry

ale nie jest to widać możliwe

i aby powiedzieć - kocham
biegam jak szalony
zrywając naręcza ptaków
i tkliwość moja
która nie jest przecież w wody
prosi wodę o twarz
— Herbert
Reposted byjointskurwysyndualistyczniefeedingthesoultazniebieskimiGunToRunitmakesmecalmpodkreslajmniethauturiensomewhereonlyweknowRudeGirltutuslittlepaws
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik viagabunia gabunia
7703 4425 500
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viakoloryzacja koloryzacja
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viaoutline outline
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaoutline outline
9231 315b
5440 8327
Reposted fromlittlestories littlestories viagabunia gabunia
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl