Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viaolalaa olalaa
8894 5bc1
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakoloryzacja koloryzacja
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawiksz wiksz
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viapannakies pannakies
8721 0f3e 500
Reposted bybadtimeparradiseenostalgiaaniola050996moglismywszystkoyanekkatastrofoRuda-Shutyszpaqusaluchdomsiaaaalliwantisyoustrzepymole-w-filizancenotyourstrawberrytoniewszystkofoodforsoulasylopath8agiennyinspirationsmetylwiologenpannakieskangureklonelypassengerlottibluebelllaparisiennemacielsonatoreternaljourneymonjurkasurprisemeoutoflovezytatoffifeemadadreamlalunamawkishnessladylenalenka024darlingdontleavemedeadbodyemenemems12czerwcaHoHocallitwhatyouwantthe-impossible-girlgosiuuaam16czekoladowysensokoordinarylovehormezapoolunpatuspatuspamieciodleglehalfinlovelottibluebellSalute
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viawiksz wiksz
Reposted frombeinthe beinthe viadusix dusix
Prawdziwy facet ma takie coś, że jak stoisz naprzeciwko niego, to czujesz, że stoisz naprzeciwko faceta. On nic nie robi. Oddycha tylko i się patrzy
— ks. Piotr Pawlukiewicz
Reposted fromgive--me--love give--me--love viazoou zoou
8726 47c3 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viazoou zoou
7993 2a64 500
Reposted fromjethra jethra viapannakies pannakies
7741 21b8
1820 0dd5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanastasie anastasie
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viajasminnie jasminnie
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viatake-care take-care
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaiblameyou iblameyou
9801 0959 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaHopeKaris HopeKaris
1119 33b7
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viayanek yanek
6417 e77d 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayanek yanek
1509 cfd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusix dusix
5571 229e
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadusix dusix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl