Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viadusix dusix
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadusix dusix
5069 a8df 500

edgeofsensuality:

Love this right now.

Reposted fromamatore amatore viawiksz wiksz
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viawiksz wiksz
5489 e907 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacharlottea charlottea
3865 67d2 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viapannakies pannakies
3565 2681 500
Reposted fromatramentovva atramentovva viaPoranny Poranny
3305 6f56
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
3534 e28b
Reposted fromparkaboy parkaboy viarybasferyczna rybasferyczna
Niech Cię błogosławią wszystkie me niemoce,
Ból skrzętnie skrywany po bezsennej nocy,
Niech Cię błogosławią.
— S. M. Paula Siewak OCPA
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna
4105 d741 500
Reposted fromrol rol viainstitches institches
Reposted frombluuu bluuu viadusix dusix
5280 4f16
Reposted fromrenirene renirene viairmelin irmelin
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaendotermiczna endotermiczna
7135 49ec 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadusix dusix
0655 a9bc 500
Reposted fromblondosoniczny blondosoniczny viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl