Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1025 bc2a
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. 
— Jan Twardowski
Reposted fromlovvie lovvie
Reposted fromshakeme shakeme viaszmaragdowykot szmaragdowykot
Memu ciału wystarczy
Trzydzieści sześć i sześć
Mojej duszy potrzeba znacznie więcej
— Michał Bajor
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted frombluuu bluuu viacarmenluna carmenluna
9273 3121 500
Reposted fromRowena Rowena viacoeurina coeurina
Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Bogu, ale i tak się modlę. Jak w tym starym powiedzeniu: nie mam pojęcia, jak działa elektryczność, ale nie będę z tego powodu siedzieć po ciemku. Nie muszę rozumieć Boga, żeby w Niego wierzyć. Nadzieję czerpię z tych słów anonimowego autora: 'Wierzę w słońce, nawet gdy nie świeci. Wierzę w miłość, nawet gdy jej nie czuję. Wierzę w Boga, nawet gdy milczy'.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu'
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaantamariel antamariel
Reposted fromFlau Flau viajointskurwysyn jointskurwysyn
6959 a2b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
 Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać, nie przyszedłem się kłócić, 
nie przyszedłem prowadzić odwiecznej wojny.
Ja przyszedłem kochać.
Mam już jeden nóż w plecach i nie ma tam miejsca na następne.
Odpada dylemat: kawa - herbata?
Przyszedłem kochać.
Zobaczyłem światło więc przyszedłem. Zadzwoniłem i otworzyłaś.
Nie przyszedłem rozmawiać. Nie przyszedłem namawiać.
Nie przyszedłem zbierać podpisów. Nie przyszedłem pić wódki.
Ja przyszedłem kochać. 
— Marcin Świetlicki, “Olifant”
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
7794 b281
Reposted fromdeviate deviate vialaparisienne laparisienne
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viacotarsky cotarsky
Daj duszy mojej ukojenie wielkie. A ciału memu kilka godzi oddechu. Daj zapomnienie o udręce dzisiaj i niemyślenie o tym, co mnie czeka jutro. Daj błogość niewiedzy i nieświadomości, daj zmysł nieprzeczuwania. I nie pozwól, żebym przyzwyczaił się do życia!
— Jarosław Borszewicz, Mroki
Reposted fromlovvie lovvie
Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano
— ,Mdr 7,15
Reposted bycotarskypannakiesgive--me--love
3076 fc59
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamehhh mehhh
Wśród wielu zajęć
bardzo pilnych
zapomniałem o tym
że również trzeba
umierać

lekkomyślny
zaniedbałem ten obowiązek
lub wypełniałem go
powierzchownie

od jutra
wszystko się zmieni

zacznę umierać starannie
mądrze optymistycznie
bez straty czasu
— Tadeusz Różewicz, "Wśród wielu zajęć"
Reposted from1923 1923 viahavingdreams havingdreams
4068 9c44 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viapieceoflife pieceoflife
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove vialaparisienne laparisienne
7692 95df 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl