Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1903 772a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawiksz wiksz
8983 2f16
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawiksz wiksz
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaczoo czoo
7473 ba71
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawiksz wiksz
5710 bd4e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiksz wiksz
2264 878e 500
Reposted fromsunlovers sunlovers viawiksz wiksz
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viasewkagold sewkagold
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viafajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawiksz wiksz
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
0676 6841 500
Reposted fromprettywomen prettywomen viadygoty dygoty
9234 d336 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
7665 a87d
Reposted fromerial erial viaczoo czoo
8215 f22c 500
Reposted fromerial erial viakatastrofo katastrofo
4383 ce2a
Reposted fromcalifornia-love california-love viatworcze tworcze
2288 4f17 500
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaolalaa olalaa
6540 6a3f 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viawiksz wiksz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl