Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5190 73e7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
2308 7e4f
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viapieceoflife pieceoflife
3091 d3a8 500
Reposted from777727772 777727772 viapannakies pannakies
4820 6b0e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viasevek sevek
4866 6500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
7583 287d 500
Reposted frompiehus piehus viaankaottak94 ankaottak94
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

szczęście to
bycie córką
z szeroko otwartym sercem
które chłonie każde piękno i każdy ból

jestem szczęśliwa bo patrzę otwartymi oczami
które Ty wciąż na nowo otwierasz
pokazując mi siebie

tylko ślepiec nie widzi, jak potężny Jesteś
głuchy nie słyszy Twojego głosu

choć i tak znajdziesz sposób
by urosło im serce
— Tato
Reposted byendotermiczna endotermiczna
5716 f3c3
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viakoralina koralina

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaflesz flesz

Mój Bóg jest głodny,

ma chude ciało i żebra,

nie ma pieniędzy,

wysokich katedr ze srebra. 

Nie pomagają mu
długie pieśni i świece
na pierś zapadłą.

Nie chce lekarstwa w aptece.

Bezradni – rząd, ministrowie,żandarmi.

Tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić.

— ks. Jan Twardowski "Głodny"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacotarsky cotarsky

H. Poświatowska - ***

trzeba nam dużo prostych
słów jak chleb, miłość, dobroć
aby ślepi w ciemności
nie zgubili właściwej drogi.
Trzeba nam dużo ciszy, ciszy
i w powietrzu i w myśli
abyśmy usłyszeli głos
cichy, nieśmiały głos
gołębi, mrówek, ludzi, serc
I ich bolesny krzyk
pośród krzywd,
pośród tego wszystkiego
co nie jest ani miłością,
ani dobrocią, ani chlebem.
7695 a3a8 500

just-good-design:

@leslieq

Reposted fromfukuku3 fukuku3 viastrzepy strzepy
6695 350e
Reposted fromniespelnione niespelnione viagoldenowl goldenowl
6792 a4ea
Reposted fromlaters laters viairmelin irmelin
2550 9a6a
Reposted fromtfu tfu viaczoo czoo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl