Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0284 6924 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawiksz wiksz
8593 a8ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy
4566 5f0b
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove via12czerwca 12czerwca
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viablackdrama blackdrama
Reposted frommrrru mrrru viafrytkatosia frytkatosia
Wciąż czekam, aż znajdę faceta, który ma większe jaja ode mnie.
— Salma Hayek
Reposted fromxalchemic xalchemic viafrytkatosia frytkatosia
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viastrzepy strzepy
1307 416b
Reposted fromrenirene renirene viastrzepy strzepy
7118 9f4c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
0548 d245 500
9723 2dd6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaepidemic epidemic
1358 e983 500
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
9624 af81 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacudoku cudoku
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacudoku cudoku
Przyszedłem ci podziękować
za samotności różne
za taką gdy nie ma nikogo
lub gdy się razem płacze
i taką że niby dobrze
ale zupełnie inaczej
za najbliższą kiedy nic nie wiadomo
i taką że wiem po cichu ale nie powiem nikomu
za taką kiedy się kocha i taką kiedy się wierzy
że szczęście się połamało bo mnie się nie należy
jest samotnością wiadomość
list dworzec pusty milczenie
pieniądz genialnie chory
minuty jak ciężkie kamienie
czas zawsze szczery bo każe iść dalej i prędzej
mogą być nawet nią włosy
których dotknęły ręce

są samotności różne
na ziemi w piekle w niebie
tak rozmaite że jedna
ta co prowadzi do Ciebie
— Jan Twardowski
Reposted fromtereska tereska viacudoku cudoku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl